AP Хөтөлбөр

AP Хөтөлбөр

Энэхүү хөтөлбөр нь College Board байгууллагаас 1955 оноос эхлэн хэрэгжүүлж эхэлжээ. Одоогоор энэ нь дэлхий даяар хэрэгждэг томоохон хөтөлбөр болжээ. Тухайлбал 2006 онд гэхэд л дэлхий даяар 2 000 000 гаруй шалгалт өгөгдсөн байна. Одоогоор 40 өөд AP хичээлийн шалгалт дэлхий даяар авагдаж байна. АНУ-аас бусад оронд 300 аад сургууль энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдгийн нэг нь манай Хобби сургууль юм.

Одоогоор тус сургууль дээр AP Calculus, AP English Literature, AP Psychology, AP World History, AP Microeconomics, AP Macroeconomics гэсэн хичээлүүдийг зааж байна. Эдгээр хичээлүүдийг College Board байгууллагаас албан ёсны эрх авсан, гадаад багш нар удирдан явуулдаг.