Хобби сургууль дээр хэрэгжиж байгаа Олон улсын хөтөлбөрүүдийн онцлог

Хобби сургууль нь 200.. оноос эхлэн олон улсын АР буюу Advanced Placement хичээлүүдийг орж эхэлсэн бөгөөд энэ хичээлийн жилээс бүх ангиуддаа олон улс хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж эхлээд байна. Үүнд

1 – 5-р анги                IPC (International Primary Curriculum) буюу Олон улсын бага ангийн хөтөлбөр

6 – 9-р анги                IMYC (International Middle Year Curriculum) буюу Олон улсын дунд ангийн хөтөлбөр

10 – 12-р анги            АР (Advanced Placement) буюу Ахисан түвшний хөтөлбөр

Хичээлийн хуваарь

Дэлгэрэнгүй үзэх

Дугуйлангийн хуваарь

Дэлгэрэнгүй үзэх

Автобусны чиглэл

Дэлгэрэнгүй үзэх

Мэдээ Мэдээлэл

Бидний амжилтууд